10ο χλμ Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, 49100 Κέρκυρα
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

MONDIAL FORWARDING LIMITED (UK)
A: 46 LOCKFIELD AVENUE, BRIMSDOWN, ENFIELD, MIDDLESEX, EN3 7PX
T: 020 8805 3344 (8 Lines)
F: 020 8805 2299
W: www.mondialtransport.co.uk